Honeywell: TheWirelessPlant.com

Servisi

Naše mogućnosti


Tehnički servisi i opcije podrške

merenje nivoa

 

rafinerija

 

onewireless challenge image

 

zgrade

 

 

Sigurno, pouzdano, efikasno

UNICOM

Vaš partner

Privatno preduzeće UNICOM d.o.o. osnovano je 01.06.1996. godine nakon ukidanja trgovinskih sankcija SR Jugoslaviji. Inicijalni razlog osnivanja preduzeća je želja firme HONEYWELL za kontinuitetom prisustva na domaćem tržištu industrijske automatike i opreme za klimatizaciju, grejanje i hladjenje, tako da je UNICOM d.o.o. postao zvanični zastupnik firme HONEYWELL za tržište Srbije, Crne Gore, Makedonije i BiH. Okosnicu preduzeća čine inženjeri sa dugogodišnjim iskustvom na plasmanu proizvoda firme HONEYWELL.

Delom Inovacije, Delom Inženjering, Totalna Rešenja

  • HUG Creative 1
  • HUG Creative 2
  • HUG Creative 3
  • HUG Creative 4
  • HUG Creative 5
  • HUG Creative 6
  • HUG Creative 7
  • HUG Creative 8


UNICOM je sertifikovan SRPS ISO 9001:2008 od strane Ministarstva Odbrane Republike Srbije, Vojna Kontrola Kvaliteta.

UNICOM d.o.o. danas ima jedanaest stalno zaposlenih sa VSS spremom od čega deset elektro i mašinskih inžinjera koji rade na poslovima prodaje opreme, marketinga i pružanja usluga tehničke podrške kupcima, kao i više stalnih spoljnih saradnika.


Zahvaljujući stručnom znanju i adekvatnom programu rada UNICOM je u mogućnosti da ponudi: izbor adekvatnog tehničkog rešenja, izbor odgovarajuće opreme, izradu potrebne tehničke dokumentacije (aplikacione šeme, šeme delovanja, itd), isporuku opreme, montažu ili nadzor nad montažom, povezivanje elemenata automatske regulacije, puštanje u rad, izradu dokumentacije izvedenog stanja, funkcionalnu garanciju, odrzavanje, obuku korisnika.


factimage

FACT

Sigurno.
 

Oprema

Izbor adekvatnog tehničkog rešenja, izbor odgovarajuće opreme,


Back to top


Inženjering

Izradu potrebne tehničke dokumentacije (aplikacione šeme, šeme delovanja, itd), isporuku opreme, montažu ili nadzor nad montažom, povezivanje elemenata automatske regulacije, puštanje u rad, izradu dokumentacije izvedenog stanja,


factimage

FACT

Pouzdano.
 
Back to top


Održavanje i Obuka

funkcionalnu garanciju, održavanje za vreme i van garatnog perioda, obuku korisnika.


factimage

FACT

Efikasno.
 

Tehnički Servis i Opcije Podrške

Održavanje opreme u polju i sistema.
Oslonite se na naš inženjerski tim da obavi sve vaše potrebe održavanja.
Preventivno / korektivno održavanje: Minimizirajte troškove sa redovnim održavanjem.
Instalacija i puštanje u rad "start-up/commissioning":
Radite sa našim Inženjerima da osigurate da vaša oprema bude brzo i lako instalirana.
Sistemska Integracija: Ekspertska rešenja za integraciju u postojeću opremu.
Produžena garancija: Fleksibilni paketi garancije dizajnirani da pruže ekstra zaštitu.
Project management: Profesionalni, fleksibilni ekspertski menadžment vašeg projekta. Konsalting. Inženjering. Trening.


factimage

FACT

UNICOM je Vaš partner.
Sigurno, Pouzdano, Efikasno.
 


 

Back to top